WKR / Fietsplan

NB: De fietsregeling blijft van kracht tot 1 januari 2015 zolang in uw bedrijf nog niet de werkkostenregeling is ingevoerd.

Nederland is fietsland. Met z`n allen trappen we gemiddeld per jaar ruim dertien miljard kilometers weg. Er is geen land ter wereld waar fietsen zo populair is. En dat is maar goed ook, want de fiets heeft als groen en gezond vervoersmiddel louter voordelen.

De Fietsregeling biedt de werknemer een aantrekkelijk belastingvoordeel van gemiddeld 42% op de aanschaf van een nieuwe fiets. Ook de werkgever profiteert mee. Tevens kan de werkgever, met groot fiscaal voordeel, een fiets schenken of ter beschikking stellen.

De Fietsregeling bekijkt met de werkgever de fiscale en juridische mogelijkheden en neemt de volledige realisatie van uw fietsenplan op zich. Ook verzorgen wij de interne communicatie en marketing naar uw werknemers en vormen wij een vraagbaak voor met de fiets samenhangende zaken.

Voor de werkgever zijn er geen kosten verbonden aan het invoeren van een fietsplan en is er zelfs financieel voordeel te behalen door een besparing op de sociale lasten.

De Fietsregeling laat werknemer én werkgever profiteren van het belastingvoordeel op een bedrijfsfiets, zonder dat u zich eindeloos hoeft te verdiepen in het papierwerk. Begin dus vandaag nog met zakelijk fietsen.

Werkkostenregeling

De regelgeving omtrent vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer gaat veranderen. Het oude stelsel wordt per 1 januari 2014 vervangen door de werkkostenregeling. Tot 1-1-2014 mag u als werkgever ieder jaar de keuze maken of u nog de bestaande wetgeving wilt volgen of de nieuwe werkkostenregeling.

Ook binnen de werkkostenregeling is er ruimte voor fiscaal vriendelijk fietsen. De fiets moet echter concurreren met de overige doelen binnen de 1,4% van uw fiscale loonsom (exclusief eindheffingsbestanddelen). Hierdoor zal er meestal per saldo minder te besteden zijn aan bedrijfsfietsen.

Heeft uw bedrijf de werkkostenregeling inmiddels geïmplementeerd? Binnenkort bieden wij een full-service pakket voor fietsen binnen de werkkostenregeling.


De fietsregeling voor de werknemer

Fietsen is gezond. Bovendien is fietsen goedkoop en goed voor het milieu.Reden temeer om naar uw werk te fietsen, en dan het liefst op een degelijke nieuwe fiets. Via De Fietsregeling kunt u een fiets van de zaak kopen met een belastingvoordeel van gemiddeld 42%. Afhankelijk van uw inkomstenbelastingtarief kan het voordeel op een bedrijfsfiets oplopen tot wel 52% van de aankoopprijs. Ook een fiscaal zeer voordelige fietsverzekering behoort tot de mogelijkheden. Uw keuzevrijheid in merk, type en dealer is onbeperkt. 

Doe mee aan het zakelijk fietsen van De Fietsregeling en bespreek de mogelijkheid tot het invoeren met uw werkgever.

 Uw voordeel

Het precieze belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomstenbelastingtarief (welke u op uw loonstrook kunt vinden) maar bedraagt minimaal 32% en maximaal 52%.

Onderstaand een rekenvoorbeeld dat uitgaat van een inkomstenbelastingtarief van 42% waarbij u tevens een all risk verzekering afneemt.


Prijs van de fiets € 749,00 
Verzekering € 193,00 (all-risk) 
Winkelwaarde fietspakket € 942,00 
Totaalprijs te betalen door werknemer € 546,36 
Voordeel op uw fiets € 395,64

De Fietsregeling voor de werkgever

De voordelen van deelname aan De Fietsregeling zijn legio:

• Als uw werknemer een fiets koopt en betaalt met brutoloonbestanddelen, wordt in feite het brutoloon tijdelijk verlaagd. Hierdoor kunt u een besparing op uw werkgeverslasten realiseren tot ca. € 120,- per werknemer. 
• Doordat De Fietsregeling een bescheiden marge ontvangt van de dealer is onze service voor u geheel gratis.
• Fietsende werknemers zijn fitter en gezonder, wat leidt tot minder ziekteverzuim en betere productiviteit. 
• Een fietsenregeling is een zeer gewaardeerde groene secundaire arbeidsvoorwaarde.
• U draagt bij aan een beter milieu, wat bijdraagt aan het groene imago van uw bedrijf. 
• U kunt mogelijk geld en ruimte voor parkeerplaatsen besparen.
• Onze overzichtelijke informatieverstrekking maakt het uw salarisadministratie makkelijk om de benodigde verrekening uit te voeren.